Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

Genelde merak edilen ve internette araştırılan bir konudur ufoların ne kadar harcayacağı. Aslında bunun hesabı oldukca basittir(?). Öncelikle ufo dediğimiz şey genel manada infrared ısıtıcıdır ama selpak mevzuunda olduğu gibi marka ismi ürün isminin yerini almıştır.

Bu tip ısıtıcıları satın alırken güclerine göre alıyorsunuz (2000w, 2500w, 3000 w gibi). Isıtıcı gücü ısıtıcının birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi miktarıdır. Dikkat ederseniz faturarınız hesaplanırken elektrik fiyatı KWh (kilowatt-saat) cinsinden hesaplanır. Dolayısıyla siz ufonun harcayacağı elektrik miktarını hesaplarken bu gücü ısıtıcının çalışma süresi ile çarpıp toplam kaç KWh harcamanız olduğunu bulacaksınız ve sonra elde ettiğiniz değeri elektriğin KWh birim fiyatı ile çarparak kaç para ödeyeceginizi hesaplayacaksınız. İşin daha anlaşılır olması için şimdi rakamlarla konuşalım;
3000 w ısıtıcının gücü=3000/1000=3KW
Isıtıcı 1 saat çalışırsa h=1
dolayısıyla harcamanız=3KW* 1h=3 KWh
1KWh elektrik 20 kuruş + tüketim vergisi + KDV
O zaman 1 saat çalışan ısıtıcı için hesap:
3 * 20 kuruş= 60 kuruş (vergiler zaten bu ısıtıcı çalışmasa da olacağı için katmıyoruz.)
Yani hesabımıza göre bu ısıtıcı 1 saat kesintisiz çalışırsa yaklaşık 60 kuruş harcar. Ancak günde 10 saat çalışsa 6 lira ayda 180 lira gibi bir hesaba girer isek yanılırız.

Çünkü bu ısıtıcılar derece ayarlıdır ısıtılan ortam istenilen dereceye geldiğinde dururlar. Dolayısıyla bu anlarda elektrik sarfiyatı yoktur. Bu durumda harcayacağınız elektrik, ısıtacağınız ortamla da ilgilidir. şayet ısıtacağınız alan dar ise ortam hemen ısınır ve ısıtıcı termostatı rezistansı devre dışı bırakarak ısıtıcıyı durdurur. Çok geniş bir alan ısıtıyor iseniz ısıtıcı daha fazla devrede kalacaktır. Şimdi sigara yasağı ile işte, dış ortamda ufo kullanın reklamları çıkıyor ya, bunu dış ortamda kullananlar aynı cihazı ev ısıtmada kullananlarla aynı süre çalıştırsalar da daha fazla para öderler. Çünkü ortam hep soğuk kalacak ancak makina gövdesi çok ısınınca termostat elektriği kesecek.
Şimdi dönelim bizim ev hesabına:
Evinizde ısıttığınız odanın pek büyük bir oda olmadığını var sayarak ufonun 10 saat açık bırakıldığını varsayalım. bu süreyi direk h=10 diye hesaba katmayın. Durma sürelerini düşün. Şimdi bu sürenin yarısında cihazın durduğunu varsayalım.
10/2=5 saat
Güç 3kw*günde 5 saat * 30 gün= 450kwh
450*20 kuruş=90 lira yapar.
Yani ufonuz bir ay boyunda günde 10 saat civarı çalışsa yaklaşık 90 lira harcayacak. Ama tekrar söylüyorum bu miktar oda ebatınıza göre değişir. Bundan daha tutarlı bir hesap yapmanızın tutarlı yolu elinize kronometreyi alıp durma sürelerini toplamak.

Ta ta ta tammm bu da tutmaz çünkü ev içi ısınız ortam ısısına bağlı yani dışarısının soğukluğuna görede bu durma süresi, odanın ısınma süresi değişir. Çok soğuk günde biraz daha fazla yakar, ılık günde az.
Yani bunu yüzde yüz hesaplama problemli. Siz iyisimi benim verdiğim hesaptaki gibi gücün kw değerini, birim fiyat degeri ve çalıştırma süreniz ne ise onun yarısını çarpın ortalama birşey bulun.
Ya da işte hesap işte yol buyrun araştırmacı Türk Milleti ay içinde farklı günlerle çalıştırın kronometreleri. Her ayın ortalamasını buluverin. :)

�u an Elektrikli Ev Aletleri kategorisindeki ufo t�r� �s�t�c�lar 1 saatte ne kadar ? isimli konuyu okuyorsunuz.

 1. 29.10.2008, 10:49 #1

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  iyi g�nler.Arkada�lar benim size bir sorum olacak. sorum �u :1 ufo veya benzeri s��t�c�lar 1 saat zaman i�erisinde ka� liral�k elktirik yakar.t�kler 2. 29.10.2008, 11:49 #2

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar
  isodemir2003 Nickli �yeden Al�nt�
  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  iyi g�nler.Arkada�lar benim size bir sorum olacak. sorum �u :1 ufo veya benzeri s��t�c�lar 1 saat zaman i�erisinde ka� liral�k elktirik yakar.t�kler

  Cevap gayet bas�t

  �s�t�c�n�n kac W yan� gucunun deger�ne bak�n ornek 1000 W �se son zamlarla 1kw yan� 1000 w 0,24 ykr evler �c�n verg�ler dah�l �syerler� �c�n 0,27 ykr gel�yor.

  Yan� �s�t�c�n�z 1 saatte 0,25 ykr c�var�nda yakar eger 1000 w �se 2000 w �se 0,50 ykr yakar.


 3. 29.10.2008, 12:53 #3

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar
  WebMaste� Nickli �yeden Al�nt�
  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Cevap gayet bas�t

  �s�t�c�n�n kac W yan� gucunun deger�ne bak�n ornek 1000 W �se son zamlarla 1kw yan� 1000 w 0,24 ykr evler �c�n verg�ler dah�l �syerler� �c�n 0,27 ykr gel�yor.

  Yan� �s�t�c�n�z 1 saatte 0,25 ykr c�var�nda yakar eger 1000 w �se 2000 w �se 0,50 ykr yakar.

  Te�ekk�rler hocam.Termostat�da de�erlendirirsek daha ekonomik t�ketim yap�l�r.


 4. 29.10.2008, 14:55 #4

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  fiyat hesaplar� yakla��k do�rudur. fakat �s�t�c� 1 saat boyunca hi� durmadan �al���rsa.


 5. 03.04.2010, 22:28 #5

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Arkada�lar Ufo �s�t�c� Sak�n Almay�n ��nk� Iyi Ara�t�r�n 1 Y�l I�inde Telleri Yamuluyor Ve �s� Vermiyor Ufo Nun Garanti Deste�ide Yok Garanti Fasavra Bir Y�l Sonra Kullan�lmaz Hale Geliyor. Ve Hi� Bir �ekilde Garantiye Sokmuyorlar Ve Di�er �s�t�c�lardan 3 Kat Fazla �d�yorsun Ben Ma�dur Oldum Herkesi Kand�r�yorlar Dikkat Edin Derim �r�nlerinin Kalitesine G�venmediklerinden Arkas�nda Bile Duram�yorlar Kumtel Bile Ufo Dan �ok Iyi Ve Daha Ucuz. T�ketici Haklar�n� Bir Ara�t�r �ok Ki�i Ma�dur


 6. 03.04.2010, 22:29 #6

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar
  WebMaste� Nickli �yeden Al�nt�
  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Cevap gayet bas�t

  �s�t�c�n�n kac W yan� gucunun deger�ne bak�n ornek 1000 W �se son zamlarla 1kw yan� 1000 w 0,24 ykr evler �c�n verg�ler dah�l �syerler� �c�n 0,27 ykr gel�yor.

  Yan� �s�t�c�n�z 1 saatte 0,25 ykr c�var�nda yakar eger 1000 w �se 2000 w �se 0,50 ykr yakar.

  ARKADA�LAR UFO ISITICI SAKIN ALMAYIN ��NK� �Y� ARA�TIRIN 1 YIL ���NDE TELLER� YAMULUYOR VE ISI VERM�YOR UFO NUN GARANT� DESTE��DE YOK GARANT� FASAVRA B�R YIL SONRA KULLANILMAZ HALE GEL�YOR. VE H�� B�R �EK�LDE GARANT�YE SOKMUYORLAR VE D��ER ISITICILARDAN 3 KAT FAZLA �D�YORSUN BEN MA�DUR OLDUM HERKES� KANDIRIYORLAR D�KKAT ED�N DER�M �R�NLER�N�N KAL�TES�NE G�VENMED�KLER�NDEN ARKASINDA B�LE DURAMIYORLAR KUMTEL B�LE UFO DAN �OK �Y� VE DAHA UCUZ. T�KET�C� HAKLARINI B�R ARA�TIR �OK K��� MA�DUR


 7. 23.11.2010, 23:04 #7

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  ufo konusunda bilgi i�in te�ekk�rler


 8. 24.11.2010, 13:10 #8

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar
  drmurat38 Nickli �yeden Al�nt�
  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  ufo konusunda bilgi i�in te�ekk�rler

  biz te�ekk�r ederiz.
  son hesaplar�ma g�re 1kw elektrik 0,34 tl faturada �akt�rmadan o kadar �ok eklenti varki.Kw hesab� yaparken faturan�n toplam tutar�n� kullan�m tutar�n�za b�l�n.Net rakam� ��karm�� olursunuz.

  sayg�lar


 9. 31.01.2012, 11:31 #9

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  peki bu ayak �s�t�c�lar hakk�nda bilgi sahibi olan varm� ? sitesi http://www.ayakisiticitaban.com/


 10. 31.03.2013, 23:23 #10

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar


  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar
  isodemir2003 Nickli �yeden Al�nt�
  Ufo ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar

  iyi g�nler.Arkada�lar benim size bir sorum olacak. sorum �u :1 ufo veya benzeri s��t�c�lar 1 saat zaman i�erisinde ka� liral�k elktirik yakar.t�kler

  ufo veya benzeri �s�t�c�lar g�c�ne ve kulland���n yere g�re elektrik harcamas� de�i�ir. b�y�k bir yeri �s�tmak istedi�iniz zaman rezistans s�rekli olarak devreye giricektir.
  bu �s�t�c�lar genelde do�algaz�n olmad��� ve soba yak�lamad��� i�yerlerinde kullan�l�yor.

  elektrik tutar� �r�n�n g�c�ne ve kulland���n�z yere g�re de�i�ir kesin rakam vermek yan�lt�c� olabilir.


Elektrikli ısıtıcı 1 saatte ne kadar yakar?

Saatte 100 Watt yakan bir ısıtıcı ortalama 10 saat çalışsa günde 1 kW yakar. Ayda ise toplamda 30 kW elektrik tüketir. kW fiyatı vergiler ile birlikte yaklaşık olarak 80 kuruşa falan denk gelmektedir.

Isıtıcı çok elektrik yakar mı?

Miktarlar alan ısıtıcısına ve ısıtıcının ne kadar kullanıldığına göre değişse de, ısıtıcılar ortalama olarak yaklaşık 1,5 kilovat güç kullanır. Elektrik faturanız, bir cihaz tarafından saatte ne kadar enerji kullanıldığına göre hesaplanır.

UFO kaç watt çeker?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan UFO Star 2900 W infrared ısıtıcı, kafes sistemi içerisine yerleştirilen tek filament ile üretiliyor.

Kumtel 1800 Watt ısıtıcı ne kadar elektrik yakar?

ısıtması iyi. bir oda için aldık ara sıra kullanmaya iyi. 1 saat kullandığınızda 1.25 tl yakar.