Emlak ofisi açmak için mesleki yeterlilik belgesi

MYK Sorumlu Emlak Danışmanlığı  Seviye 5 Belgesi

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Emlak Danışmanlığı (5. seviye ) Mesleki Yeterlilik  Belgesi 
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (14 Ekim 2020-31274) gereği emlak ofisi açacak veya emlak ofislerinde çalışacak (gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlerinde aracılık yapacak) kişilerin almak zorunda olduğu, emlak ofisi açacaklar ve çalışacaklar için Sorumlu Emlak Danışmanı (5. seviye) ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan teorik ve performans sınavı sonrasında 5 yıl süreli olarak verilmektedir.

MYK Emlak Danışmanı Sınavı

Emlak ofisi açmak isteyenlerin veya Emlak ofisinde çalışacakların alması zorunlu olan olan MYK -SEVİYE 5- SORUMLU EMLAK DANIŞMANI Belgenizi  sınava katılarak alabilirsiniz. Sınavlar sınıf ortamında ,kamera kaydı ile yapılmaktadır. Sınavda yardım alır veya sınav kurallarına uymazsanız sınavınız iptal edilir. Sınav yapıcılar geçip- kalmanıza tek başlarına karar veremezler. Bu sebeple sınav yapıcılardan yardım talep etmeyiniz. Sınava katılmadan belge alma yollarına başvurmayınız. Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da denetlenmekte , kamera kayıtları incelenmektedir.  Teorik ve Performans sınavlarında toplam 2 sınav hakkınız vardır. Örnek Sınav Sonucu; 1. hakkınızda Teorik sınavda başarılı oldunuz, performans sınavında 2 modülden kaldınız. 2. sınav hakkınızda sadece Performanstan kaldığınız 2 modülden sınava katılacaksınız.

Emlak Danışmanlığı Mesleki Eğitim (MEB veya Üniversite) Sertifikası

1- Emlak Danışmanlığı Kursa katılanlar MEB sınavına girdiği taktirde MEB onaylı “İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı (120 Saat)” sertifika verilecektir. (E- Devlette görünür)
2- Emlak danışmanlığı Kursuna katılanlar kurs sonunda İnternet üzerinden sınava katılarak Üniversite Onaylı “Emlak Danışmanlığı (120 Saat)” sertifikası alabilirler.(E- Devlette görünür)

Emlak Danışmanlarına (MYK) Sertifika Zorunluluğu

Emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik sertifikasını kimler almalı; Taşınmaz (gayrimenkul) ticareti ile uğraşan iş yeri sahipleri, emlak ofisi müdürleri ve emlak danışmanı olarak çalışan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik,  Madde 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

 • İlkokul mezunu olup emlak sektöründe çalışmak isteyenlerin Emlak Danışmanı (Seviye 4 veya Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
 • İlkokul mezunu olup emlak ofisi açmak isteyenlerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Madde 6- 1 d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

Madde 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce Yetkili İdareler (belediye veya il özel idareleri ile diğer idareler) tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez.

Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi İstisnaları

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 05 Haziran 2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel öğretim kurumları ve meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda gayrimenkul danışmanlığı, emlak danışmanlığı, temel emlakçılık hizmetleri sertifikalarından birini almış olanlardan mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Süreci

MYK resmi web sitesinde yayınlanan yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarına başvurarak sınava katılıp yeterlilik belgenizi alabilirsiniz. İş yeri sahibi iseniz veya iş yeri açacaksanız en az İlkokul mezunu olmanız gerekmektedir. İş yeri açmak istemeyen veya bu alanda çalışmak  isteyen ilkokul mezunları 4. ve 5.  seviye sınavına katılabilir. Sertifika sınavları iki aşamada yapılmaktadır. Teorik sınav ve performans sınavı. Sınavlar görevliler nezaretinde ve kamera ortamında kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Sınav sonuçları bir hafta içerisinde e-devletinizde görünecektir. Sınavda başarılı olduğunuz takdirde belge ücretinizi yatırıp Mesleki Yeterlilik Belgenizi ve Mesleki yeterlilik kimlik kartınızı 15 gün içinde alabilirsiniz. (adresinize kargo ile gönderilecektir.) Örnek belgeler aşağıdadır. İlk sınavda başarılı olamayanlar 2. sınav hakkını kullanarak ücret ödemeden sınava katılabilir. İki sınav hakkınız bulunmaktadır. İki hakkında da başarılı olamayanlar sadece kaldıkları yeterliliklerin ücretini ödeyerek  tekrar sınava katılabilirler.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

 1. A- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çıkarmak İçin İstenenler (Belediyeden);
 2. 1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğinde bir alana sahip olmak,
 3. 2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olmalıdır (Kira kontratı veya tapu), Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.
 4. 3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunmalıdır,
 5. 4- İş yerinde Taşınmaz Ticaretinden başka bir ticari faaliyette bulunulamaz,
 6. 5- MEB. veya Üniversite onaylı Emlak Danışmanlığı sertifikası (en az 100 saatlik),Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.
 1. B- Yetki Belgesi Çıkarmak İçin (Ticaret İl Müdürlüğünden);
 2. 1- Meslek odasına kayıt belgesi ,
 3. 2- Vergisi levhası,
 4. 3- Ticaret sicil gazetesi,
 5. 4- Seviye 5 MYK belgesi (Sorumlu Emlak Danışmanı için) ve

Bu Belgelerle Birlikte Ayrıca Yetki Belgesi Çıkarılacak kişinin;

 1. a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. b) En az lise mezunu olması,
 3. c) İflas etmemiş olması,
 4. d) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması,
 5. e) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
 6. f) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

Bu belgeleri tamamlayan kişilere Ticaret İl Müdürlüklerince 5 yıl süreli Yetki Belgesi verilir.

Merak Edilenler

 • Mesleki Yeterlilik Sınavına Kimler Katlanabilir?

  5. seviye Sorumlu Emlak Danışmanı Sınavına; En az İlkokul mezunları katılabilir.
  4. seviye Emlak Danışmanı Sınavına; En az ilkokul mezunları katılabilir.

 • İş Yeri Açmak İçin En Az İlkokul Mezunu Şartı Vardır.
 • Gerekli Belgeler

  Başvuru Formu (Belgelendirme kuruluşu tarafından verilecektir.)
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Sınav ücreti ödeme dekontu

 • Sınav Süresi

  Emlak Danışmanı Sınav Süresi;
  Teorik (Yazılı sınav): 1 saat
  Performans Sınavı (Uygulamalı): 1 saat

 • Çalışma Alanları

  Emlak danışmanı mesleki yeterlilik belgesini alanlar;
  Sorumlu emlak danışmanı olarak iş yeri açabilir, çalışabilir.
  Sorumlu emlak danışmanı olarak şube müdürlüğü yapabilir.
  Emlak danışmanları emlak sektöründe çalışabilirler.


Duyurular

Emlak Danışmanı 5. seviye Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Ankara Sınav Tarihi:

1.Grup : 05 Kasım 2022 -Cumartesi

2.Grup: 06 Kasım 2022 -Pazar

Sınav Merkezi: Kızılay/ANKARA

Bilgi için: (0312) 433 6670 -71  –  0507 765 6423  –  0553 143 64 87  (WhatsApp)

Açıklamalar

 1. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sınavı İçeriği
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  2. Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
  3. Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri
 2. Emlak Danışmanı Seviye 4 Sınavı İçeriği
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  2. İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma
  3. Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

 • MYK Emlak danışmanı sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve yetkilendirilmiş kurumların yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır.
 • Sınavlar Ankara kurum merkezimizde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılmaktadır.
 • Sınava, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının görevlileri nezaret eder.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara belge düzenlenmez.
 • Katılımcının 2 (iki) sınav hakkı vardır.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanların hakları kaybolur.
 • Sınavlar size bildirilen gün ve saatte yapılır.
 • Katılımcı sınavda kimlik kartını ibraz etmek zorundadır. Kimlik kartı olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav süresi 2 saat tir.
 • Teorik sınav soruları test şeklindedir.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi sınıfta verilecektir.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konuları eğitim danışmanımıza sorabilirsiniz. Sınavında başarılar dileriz.

  • Emlak ofisi açmak için mesleki yeterlilik belgesi

   Yakınlaştır

Emlak ofisi açmak için mesleki yeterlilik belgesi

Yakınlaştır

 • Sorumlu Emlak Danışmanı sınavı ücretlidir.
 • Sınav Ücreti 1.300,00TL.dir. Teşvikten yararlananlar iade alır.
 • Belge Ücreti 250,00TL. dir. Sınavı geçenler ödeme yapar.
 • Taksitlendirme yapılmamaktadır.
 • Havale, EFT ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Nakit Ödemelerde İndirim uygulanmaz.
 • Ödemeler Belgelendirme Kuruluşuna yapılır.
 • Sınav Ücreti ve Belge Ücreti dışında Ek ödemeler talep edilmez.

Yukarıda yazılı Sorumlu Emlak Danışmanı sınav bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, mesleki yeterlilik sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz kurumunu seçmenize geldi.   Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Belgelendirme kuruluşları MYK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurumlardır. Özel eğitim kurumu personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Sorumlu emlak danışmanı sınavında görevli Sınav Yapıcılar MYK tarafından yetkilendirilmiştir. Tüm iş ve işlemler resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursu bu süreçte sadece sınav yeri sağlayıcısıdır. Katılımcılardan hiç bir ücret talep etmez. "Güvenle gelin Mutlu ayrılın" dileklerimizle, Unvan Eğitim Kurumları olarak;

 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Sınav ve Belge Ücretlerinin Yetkili Kuruluşa Ödenmesi,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumda kendini güven içinde hissetmesi için tüm önlemleri almamız,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Sınav süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Kurumumuzda sizleri görmekten mutluluk duyarız.

 • TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK;MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam; MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
 • Emlak sektöründe çalışan veya iş yeri sahiplerinin, emlak danışmanlığı yapmak isteyen mesleğe yeni başlayacak kişilerin yukarıdaki ilgili yönetmeliği mutlaka okumalarını iş ve işlemlerini bu doğrultuda gerçekleştirmelerini öneriyoruz.

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


Emlak ofisi açmak için mesleki yeterlilik belgesi

4.7

Emlak ofisi açmak için mesleki yeterlilik belgesi

Emlak MYK 5 belgesi nasıl alınır?

4) Seviye 5 Belgeni Al Seviye 5 belgesi alabilmeniz için bizden almış olacağınız emlakçılık sertifikası ile MYK tarafından belirlenen kurum veya kuruluşlara başvuru yaparak alabilirsiniz. Bu kurumları https://portal.myk.gov.tr/index.php?

Emlak ofisi açmak için sertifika şart mı?

Emlakçılar, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalışamayacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları da tek başına yeterli olmayacak. Ofis sahiplerini kapsayan bazı maddeler bulunmaktadır. Yönetmelik sonrası ofis açmak isteyen Emlak Ofisi Sahipleri, aşağıda yazılan maddeleri sağlamalıdır.

Emlak mesleki yeterlilik belgesi kimler alabilir?

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden biri olan Emlak Yeterlilik Belgesi, emlak danışmanı olmak isteyen her ilkokul mezunu olan ve tecrübeli olan her kişi bu belgeye sahip olabilmektedir.

Emlak ofisi açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Emlak Ofisi Kurmak Nedir?.
Emlak meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin hazırlanması.
Maliye Bakanlığı Kaydının olması.
Maliye Bakanlığı Kaydının olduğuna daire belgenin hazırlanması.
Vergi Dairesinden alınan belge..
Esnaf Ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunduğuna daire belge..
Sanayi Dernek Kaydı.
Bağ-Kur kaydı.