Almanca 20 den 30 a kadar sayılar

20’den sonraki sayılarda da ilk önce birler basamağındaki ardından onlar basamağındaki rakam söylenir. Burada iki önemli özellik bulunmaktadır:

  • eins rakamı, iki basamaklı bir sayının birler basamağında yer alıyorsa sonundaki -s düşer.
  • birler ve onlar basamağındaki sayıların arasına und kelimesi gelir.
Almanca 20 den 30 a kadar sayılar
Fotoğraf: DW

21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig

10’un katı olan tam sayılar, rakam + -zig ekinin birleşmesiyle oluşurlar. Ancak burada birkaç istisna bulunmaktadır: 10, 20, 30, 60 ve 70 düzensiz bir şekilde oluşurlar.

10 zehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 einhundert (kısa şekli: hundert)

Aşağıda belirtilen ögelerle 21 ile 99 arasındaki tüm sayıları elde edebilirsin. 

(1) ein-
(2) zwei-
(3) drei-
(4) vier-
(5) fünf-
(6) sechs-
(7) sieben-
(8) acht-
(9) neun-

und
-zwanzig (20)
-dreißig (30)

-vierzig (40)
-fünfzig (50)
-sechzig (60)
-siebzig (70)
-achtzig (80)
-neunzig (90)

Almanca 20 den 30 a kadar sayılar
die Zahlen

Almanca sayılar (die Zahlen), başta öğrenilmesi ezber gibi görünse de dikkat edilirse oldukça akılda kalıcı bir mantığı vardır.

Almancada ilk yirmi sayının ezberlenmesi ve öğrenilmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olunabilinir. Biz de bu nedenle sayıları telaffuzlarıyla beraber alt kategorilere ayrılarak tablolarda derledik.

Almanca Rakamlar

Almancada rakamların ezberlenmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda telaffuzlarını dinleyebileceğiniz butonlarla beraber rakamlar derlenmiştir:

null sıfır 0
eins bir 1
zwei iki 2
drei üç 3
vier dört 4
fünf beş 5
sechs altı 6
sieben yedi 7
acht sekiz 8
neun dokuz 9
Almancada Rakamlar

❗ Rakam olan eins ile belirsiz artikel olan “ein” ile karıştırılmamalıdır.

20’ye Kadar Almanca Sayılar

11’den 20’ye kadar olan Almanca sayılar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ❗ 11 ve 12’yi de ezbere öğrenmeniz gerekecek. Diğerleri için pratik bir metot bulunmaktadır.

zehn on 10
elf on bir 11
zwölf on iki 12
dreizehn on üç 13
vierzehn on dört 14
fünfzehn on beş 15
sechzehn on altı 16
siebzehn on yedi 17
achtzehn on sekiz 18
neunzehn on dokuz 19
Almanca sayılar 20 ye kadar

Yukarıda tablo dikkatli incelendiğinde özellikle 13 ile 20 arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz:

3 (drei) + 10 (zehn) = 13 (dreizehn)
4 (vier) + 10 (zehn) = 14 (vierzehn)
5 (fünf) + 10 (zehn) = 15 (fünfzehn)
6 (sechs) + 10 (zehn) = 16 (sechzehn)
7 (sieben) + 10 (zehn) = 17 (siebzehn)
8 (acht) + 10 (zehn) = 18 (achtzehn)
9 (neun) + 10 (zehn) = 19 (neunzehn)

❗ 16 ve 17 yazılırken altı ve yedinin kısaltılmış formları yazılır.

❗ Türkçede çift haneli sayılar TDK’ya göre ayrı ayrı yazılır. Buna karşılık Almancada ise sayılar ne kadar uzun olursa olsun birleşik yazılmaktadır.

10’arlı Artışla 100’e Kadar Almanca Sayılar

Aşağıdaki tabloda 10’arlı artışla 100’e kadar Almanca sayılar derlenmiştir. 20 ile 30 sayıları düzensizdir bu yüzden koyu yazılmıştır. Ayrıca 60 ve 70 sayılarının da kısaltılmış formlarının yazıldığına dikkat edin:

NoZahlenNumbers
10 zehn on
20 zwanzig yirmi
30 dreißig otuz
40 vierzig kırk
50 fünfzig elli
60 sechzig altmış
70 siebzig yetmiş
80 achtzig seksen
90 neunzig doksan
Table 1.6

20’den 100’e Kadar Almanca Sayılar

Almancada yüze kadar olan sayıların yapılışı Türkçeye nazaran biraz farklıdır. Zira, Türkçede birler hanesi onlar hanesinden sonra gelirken (Örneğin: otuz iki, kırk üç, elli beş) Almancada ise bunun tam tersi olmakta, birler hanesi onlar hanesinden önce gelmektedir. Ayrıca Almancada birler ve onlar basamağı arasına und (ve) kelimesi gelirken ilgili sayıyı oluşturan bütün kelimeler birleşik olarak yazılır. Türkçede ise sayıyı oluştururken rakamlardan başka bir şey kullanılmaz ve sayıyı oluşturan rakamlar birbirlerinden ayrı yazılır.

20 ile 100 arasındaki sayılar yazılırken ➡️ “birler basamağı + und + onlar basamağı“: einunddreißig (otuz bir), zweiunddreißig (otuz iki) vb. şeklinde yazılır.

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır. Aşağıdaki tablolarda Almanca 20’den 100’e kadar sayılar verilmiştir:

zwanzig yirmi 20
einundzwanzig yirmi bir 21
zweiundzwanzig yirmi iki 22
dreiundzwanzig yirmi üç 23
vierundzwanzig yirmi dört 24
fϋnfundzwanzig yirmi beş 25
sechsundzwanzig yirmi altı 26
siebenundzwanzig yirmi yedi 27
achtundzwanzig yirmi sekiz 28
neunundzwanzig yirmi dokuz 29
Almanca 100’e Kadar Sayılar

dreißig otuz 30
einunddreißig otuz bir 31
zweiunddreißig otuz iki 32
dreiunddreißig otuz üç 33
vierunddreißig otuz dört 34
fϋnfunddreißig otuz beş 35
sechsunddreißig otuz altı 36
siebenunddreißig otuz yedi 37
achtunddreißig otuz sekiz 38
neununddreißig otuz dokuz 39
Almanca 100’e Kadar Sayılar

vierzig kırk 40
einundvierzig kırk bir 41
zweiundvierzig kırk iki 42
dreiundvierzig kırk üç 43
vierundvierzig kırk dört 44
fünfundvierzig kırk beş 45
sechsundvierzig kırk altı 46
siebenundvierzig kırk yedi 47
achtundvierzig kırk sekiz 48
neunundvierzig kırk dokuz 49
Almanca 100’e Kadar Sayılar

fϋnfzig elli 50
einundfϋnfzig elli bir 51
zweiundfϋnfzig elli iki 52
dreiundfϋnfzig elli üç 53
vierundfϋnfzig elli dört 54
fϋnfundfϋnfzig elli beş 55
sechsundfϋnfzig elli altı 56
siebenundfϋnfzig elli yedi 57
achtundfϋnfzig elli sekiz 58
neunundfϋnfzig elli dokuz 59
Almanca 100’e Kadar Sayılar

sechzig altmış 60
einundsechzig altmış bir 61
zweiundsechzig altmış iki 62
dreiundsechzig altmış üç 63
vierundsechzig altmış dört 64
fϋnfundsechzig altmış beş 65
sechsundsechzig altmış altı 66
siebenundsechzig altmış yedi 67
achtundsechzig altmış sekiz 68
neunundsechzig altmış dokuz 69
Almanca 100’e Kadar Sayılar

siebzig yetmiş 70
einundsiebzig yetmiş bir 71
zweiundsiebzig yetmiş iki 72
dreiundsiebzig yetmiş üç 73
vierundsiebzig yetmiş dört 74
fϋnfundsiebzig yetmiş beş 75
sechsundsiebzig yetmiş altı 76
siebenundsiebzig yetmiş yedi 77
achtundsiebzig yetmiş sekiz 78
neunundsiebzig yetmiş dokuz 79
Almanca 100’e Kadar Sayılar

achtzig seksen 80
einundachtzig seksen bir 81
zweiundachtzig seksen iki 82
dreiundachtzig seksen üç 83
vierundachtzig seksen dört 84
fϋnfundachtzig seksen beş 85
sechsundachtzig seksen altı 86
siebenundachtzig seksen yedi 87
achtundachtzig seksen sekiz 88
neunundachtzig seksen dokuz 89
Almanca 100’e Kadar Sayılar

neunzig doksan 90
einundneunzig doksan bir 91
zweiundneunzig doksan iki 92
dreiundneunzig doksan üç 93
vierundneunzig doksan dört 94
fϋnfundneunzig doksan beş 95
sechsundneunzig doksan altı 96
siebenundneunzig doksan yedi 97
achtundneunzig doksan sekiz 98
neunundneunzig doksan dokuz 99
Almanca 100’e Kadar Sayılar

Almancada 100’den Sonraki Sayılar

Benzer şekilde aşağıdaki tabloda Almancada 100’den sonraki sayılardan bazıları telaffuzlarıyla beraber derlenmiştir.

hundert yüz 100
Einhundertundeins yüz bir 101
hundertzwei yüz iki 102
hundertdrei yüz üç 103
hundertvier yüz dört 104
hundertfünf yüz beş 105
hundertzehn yüz on 110
hundertzwanzig yüz yirmi 120
hundertfünfzig yüz elli 150
zweihundert iki yüz 200
dreihundertdreiunddreissig üç yüz otuz üç 333
vierhundertfünfundzwanzig dört yüz yirmi beş 425
fünfhundert beş yüz 500
siebenhundert yedi yüz 700
neunhundertneunundneunzig dokuz yüz doksan dokuz 999
eintausend bin 1000
eintausendundeins bin bir 1001
eintausendzweihundert achtundneunzig bin iki yüz doksan sekiz 1298
dreissigtausendfünfhundertvierzehn otuz bin beş yüz on dört 30514
hunderttausend yüz bin 100,000
einhunderttausend yüz bin 100,000
million &lt;/td&gt;&lt;td&gt;bir milyon&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1,000,000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;button id="bb132" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"&gt;&lt;span&gt;🔊 &lt;/span&gt;&lt;/button&gt; &lt;script&gt; bb132.onclick = function(){ if(responsiveVoice.isPlaying()){ responsiveVoice.cancel(); }else{ responsiveVoice.speak("eine Million", "Deutsch Female", {"rate":"0.7","pitch":"1"}); } }; eine Million</td><td>bir milyon</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td><button id="bb133" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>🔊 </span></button> <script> bb133.onclick = function(){ if(responsiveVoice.isPlaying()){ responsiveVoice.cancel(); }else{ responsiveVoice.speak("milliarde", "Deutsch Female", {"rate":"0.7","pitch":"1"}); } }; milliarde milyar 1,000,000,000
eine milliarde bir milyar 1,000,000,000
billion &lt;/td&gt;&lt;td&gt;trilyon&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1,000,000,000,000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;button id="bb136" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"&gt;&lt;span&gt;🔊 &lt;/span&gt;&lt;/button&gt; &lt;script&gt; bb136.onclick = function(){ if(responsiveVoice.isPlaying()){ responsiveVoice.cancel(); }else{ responsiveVoice.speak("eine billion", "Deutsch Female", {"rate":"0.7","pitch":"1"}); } }; eine billion&nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;bir trilyon&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1,000,000,000,000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;figcaption class="wp-element-caption"&gt;Almancada Sayıların Yazılışı: 101 : 1 Trilyon Arası&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;div class="stream-item stream-item-in-post stream-item-inline-post aligncenter"&gt;&lt;style&gt; .SekoYeniSon { width: 320px; height: 100px; } @media(min-width: 500px) { .SekoYeniSon { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .SekoYeniSon { width: 728px; height: 90px; } } &lt;/style&gt; &lt;script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9155269404201375" crossorigin="anonymous"&gt; <ins class="adsbygoogle SekoYeniSon" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-9155269404201375" data-ad-slot="6444133936"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Almanca 30 nasıl okunur?

Almanca Sayılar 100'e Kadar.

Ne kadar Almanca sayılar?

Almanca/Almanca kelimeler/Sayılar ve yıllar.
bir) zwei..
iki) drei..
üç) vier..
dört) fünf..
beş) sechs..
altı) sieben..
yedi) acht..
sekiz) neun..

Almanca 1 nasıl denir?

Nûl, ayns, svay, dray, fi:ı, fünff, zeks, zi:bın, aht, no:ayn, seyn, elf, zvölf, drayseyn, fi:ıseyn, fünffseyn, zeksseyn, zibseyn, ahtseyn, no:aynseyn ve svansig olarak 0'dan 20'ye kadar ki sayıların okunuşlarıdır.

12 almanca nasıl yazılır?

Zahlen - Sayılar.