Mehmet akif ersoy un hayatı 4 sınıf

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası "İpekli Hoca" olarak tanınan Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım'dır. Babası ona "Ragif" adını vermiş, ancak yakın çevresi "Akif" ismiyle seslenmiştir. Dini eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Merkez Rüştiyesi, Mülkiye İdadisi ve Halkalı Baytar Mektebi'nde eğitim gördü. Akif, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti.

Mehmet akif ersoy un hayatı 4 sınıf
Mehmet Akif Ersoy

İlk şiirlerini, Mülkiye İdadisi'nde öğrenimini sürdürdüğü sırada kaleme aldı. Bu okuldaki öğretmenlerinden biri de ünlü edebiyatçı Muallim Naci'ydi. Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve "Bu çocukta gördüğüm cevheri, kimsede görmedim" demişti.

Bir süre bayraktarlık yaptıktan sonra bu görevini bırakaraktı. "Sırat-ı Müstakim" isimli derginin başyazarlığını yaptı.

1920'de Burdur vekili olarak meclise girdi. 12 Mart 1921 günü yazdığı İstiklal Marşı, meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi. İstiklal Marşı yarışmasından kazandığı parayı kabul etmeyerek Dar'ül Mesai isimli vakfa bağışladı. 1 yıl boyunca Mısır'da kalan Akif, 1936'da tekrardan yurda döndü. 

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 günü hayata gözlerini yumdu. 

Mehmet Akif Ersoy'un kronolojik hayatı

Tarih 1873 İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 1877 Emir Buhari Mahalle Mektebi’ne başladı. 1882 Fatih Merkez Rüştiyesi’nde öğrenime başladı. 1885 Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. 1889 Halkalı Baytar Mektebi’ne kaydoldu. 1893 Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl memuriyet hayatı başladı. 1906 Halkalı Ziraat e Baytar Mektebi’nde öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1908 Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. 1914 Teşkilat-ı Mahsusa’da görev yapmaya başladı. 1920 Burdur Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. 1921 Yazdığı İstiklal Marşı, milli marş olarak kabul edildi. 1926 Mısır’a yerleşti. 1936 Türkiye’ye döndü. Aynı yıl İstanbul’da hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy'un eserleri

  • Safahat: Bu kitapta Mehmet Akif Ersoy'un 1911 ila 1933 yılları arasında yayımlanan yedi şiir kitabındaki şiirler bir araya getirilmiştir. Ülkemizde en fazla okunan şiir kitaplarının başında gelmektedir. 
  • Süleymaniye Kürsüsünde
  • Hakkın Sesleri
  • Fatih Kürsüsünde
  • Hatıralar
  • Asım
  • Gölgeler

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Mehmet akif ersoy un hayatı 4 sınıf

Mimar Sinan Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir? Osmanlı Devleti'nde 49 yıl boyunca başmimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan'ın kısaca hayatı ve eserleri. Mimar Sinan hayatı kısaca Mimar Sinan, 1489 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde hayata gözlerini açtı. 1511 yılında devşirme olarak İstanbul'a geldi ve Yeniçeri Ocağı'na alındı. Bu süreçte çok sayıda sanat eserini yakından inceleme fırsatı yakaladı.  Yavuz Sultan Selim 'in Çaldıran Savaşı ve Mısır seferine katıldı. Mısır'da bulunduğu sırada buradaki sanat eserlerini inceledi. Daha sonraki yıllarda düzenlenen Belgrad, Rodos ve Mohaç Meydan Muharebesi'ne katıldı. Mohaç Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı terfi etti.  Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Boğdan seferine katıldı. Prut Nehri'nden ordunun geçebilmesi için köprü kurulması gerekmiş, ancak bataklık nedeniyle bir türlü başarılı olunamamıştı. Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından görevlendirilen M

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet akif ersoy un hayatı 4 sınıf

Asıl adı Aristokles olan Platon , 429 yılında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer olarak Atina ile Argina gösterilir. Ailesi, Atina'nın soylu ailelerindendir ve önemli bir nüfuza sahiptir. Soy ve çevre bakımından tam bir aristokrat olduğu söylenebilir. 20 yaşına kadar sporla uğraştı. Çevresi tarafından atletik yapısından dolayı geniş göğüslü anlamına gelen 'Platon' olarak adlandırılmıştır.  Sokrates'le tanıştıktan sonra sporu bırakarak kendini düşün hayatına adadı. 37 yaşında İtalya ve Mısır'a gitti. Burada bilgi ve tecrübesini arttırdı. 387 yılında Syrakuza kralı 1. Dionysos'un kendisini çağırması üzerine Syrakuza'ya gitti. Burada filozofların yönetimini gerçekleştirebileceğini düşündüyse de hayal kırıklığına uğradı. Kralla arası bozulunca Spartalılara ait bir gemi ile ülkeden gönderildi. Yolculuk sırasında Spartalılar tarafından köle olarak satılmak üzereyken kendisini tanıyan birinin yardımıyla köle olmaktan kurtuldu.  Genç yaşta Sokrates'in öğrenci

Mehmet Akif Ersoy kimdir kısaca yazınız?

Mehmed Ragîf, daha sonra Mehmet Âkif Ersoy (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936), Türk şair, veteriner hekim, öğretmen ve siyasetçi. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır.

Mehmet Akif Ersoy kimdir ilkokul ödevi?

Mehmet Akif Ersoy; ilköğrenimine 4 yaşında iken Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başlamıştır. 3 yıl sonra ilkokul bölümüne geçen Mehmet Akif, aynı zamanda babasından da Arapça öğrenmiştir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüştiyesinde tamamlamıştır. Aynı zamanda da Fatih Camii'nde Farsça dersleri görmüştür.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı nasıl geçmiştir?

Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin "hasta adam" olarak nitelendirildiği döneme denk geldi. 1878 yılında, Akif 4 yaşındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti.

Mehmet Akif Ersoy ne olarak tanınmaktadır?

Bütün bu özelliklerinin öncesinde “millî şair”, “İstiklal Marşı şairi” olarak bilinen Mehmet Akif, örnek karakteriyle öne çıkar.