Iş oluş durum fiilleri test 7 sınıf

İş oluş durum fiilleri nasıl ayırt edilir?

İş ve Durum fiillerini ayırt etmek için "onu" kelimesini fiilen önce getiririz..
Cümle onu getirildiğinde anlamlı oluyorsa iş, olmuyorsa durum fiilidir..
Oluş fiili ise kendiliğinden oluşan şeylerdir. Örn: Yaşlanmak, çiçek açmak..

Oluş fiili olduğunu nasıl anlarız?

Oluş eylemiyle, nesnenin üzerinde gerçekleşen değişimin istem dışı olduğunu yani isteyerek olmadığını anlarız. Oluş fiillerinde zaman unsuru vardır, eylemin gerçekleşmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir, çünkü zamanla ortaya çıkan durumu anlatırlar. Bu eylemler nesne alamadıkları için geçişsizlerdir.

İş durum ve oluş fiilleri nelerdir?

İş fiilerine ne, neyi, kimi soruları sorulur eğer bu sorulara cevap verirse kılış fiilidir ama cevap vermezse ya durum ya da oluş fiilidir. Bu fiillerin gerçekleşebilmesi için bir nesneye ihtiyaç vardır. Yani bir nesneye bağlı olarak yapılan hareketleri anlatan fiiller iş fiilleridir.

Durum fiiline hangi soru sorulur?

Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne (varlık) yoktur. Bu yüzden durum fiillerinde, fiille sorduğumuz “ne, neyi, kimi?” sorularından birine cevap alamayız.