3 yıl çalışan kaç ay işsizlik maaşı alır

İşsizlik maaşı hesaplama ve işsizlik maaşı ile alakalı tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı işsiz vatandaşları en zor günlerde kurtarıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” nda belirtilen şartları taşıması kaydıyla, İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü işsizlik sigortası süresi boyunca işsizlik sigortası süresini ve sigorta tutarını ödeyen işsizi ifade eder.

İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için işverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi (düşürmesi) gerekir. Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan önce en az 120 ardışık gün sigorta primi ödemek zorundadır. Aynı zamanda işsizlik sigortası primlerinizin son üç yılda en az 600 gün ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvurabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alanlar, genel sağlık sigortasına katılırlar ve işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işsizlik sigortası fonundan sadece genel sağlık sigortası primi öderler. Yardım alanların aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneği tutarı için sigortalının son 4 aylık sigorta primi geliri dikkate alınır. Toplam gelirden 4 aydan fazla hesaplanan günlük ortalama gelirin %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanır. Ödeneğin alınacağı gün sayısı ile çarpıldıktan sonra her ay çalışanın hesabına yatırılır. Başka bir deyişle, çalışanlar ortalama maaşın %40’ına kadar işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşının sınırı asgari ücrete bağlıdır. Bir kişi, günlük toplam asgari ücretin %80’ine kadar günlük işsizlik ödeneği alabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama gelirin %40’ı günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadardır. İşsizlik ödeneği için sadece damga vergisi kesilir.

Sadece damga vergisi (%0,00759) kesilir, sigortalı primlerin son 4 aydaki ortalama gelirinin %40’ı alınır ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir husus, maaşınız yüksek olsa dahi işsizlik sigortasının doğrudan %40’a ulaşamayacağı ve işsizlik sigortasının asgari ücretin %80’ini geçemeyeceğidir.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama aracı ile Sinan Eroğlu web sitemiz üzerinden kıdem tazminatı da hesaplayabilirsiniz.

3 yıl çalışan kaç ay işsizlik maaşı alır

120 Günlük Kesinti Hangi Durumlarda Prim Kesintisi Sayılmaz?

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullardan biri olan 120 günlük kesintinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller aşağıda sıralanmıştır.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin eylemi
 • Gözaltı,
 • Mahkûmiyete yol açmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Sıradan yaşamı etkileyen olaylar,
 • Finansal Kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih zamanında çalışmamış,
 • 30 günden az ev hizmetleri işinde çalışma,
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarı çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşı Süresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde işsizlik ödeneği alma koşullarını sağlayan işçiler;

 • 180 gün (6 ay) 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler
 • 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler için 240 gün (8 ay)

1080 gün çalışıp 300 gün (10 ay) işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıya işsizlik sigortası ödeneği ödenir. İşçiler işsizlik maaşı alırken, kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğine Nasıl Başvurulur?

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekir. Başvuru İŞKUR şubesinden şahsen veya www.iskur.gov.tr ​​adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Başvurunun 30 gün içinde yapılmaması durumunda mücbir sebepler dışında başvuru gecikmesi toplam hak süresinden mahsup edilir.

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alabilmeleri için işe hazır olmaları gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş başvuru kaydı yapılır veya güncellenir. Bu, sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerine erişimini sağlayacaktır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapamazsınız.

Sinan Eroğlu kıdem tazminatı hesaplama aracı ile kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Aynı zamanda fazla mesai hesaplama ve yıllık izin hesaplama işlemlerini de sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Yeniden Başlama Durumu

Ödeneği alırken, işsizlik ödeneği süresinin bitiminden önce yeniden işe alındıysanız ve yeniden işsizseniz ancak işsizlik ödeneği alma koşullarını karşılamıyorsanız, asıl işsizlik ödeneği süresi sona erene kadar ödeneği alabilirsiniz. Kalan hakların devamında İŞKUR’a başvuru tarihinden itibaren ödeme yapılır.

Uygunluk koşulları yerine getirilirse ve tekrar işsiz kalırsanız, işsizlik ödeneği ancak yeni hakkın oluşturulduğu dönemde ödenir.

3 sene çalışan ne kadar işsizlik maaşı alır?

İşten çıkartılmadan önceki 3 yıl içerisinde toplam 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere 240 gün, İşten çıkartılmadan önceki 3 yıl içerisinde toplam 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere 300 gün, işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşında son 3 yıl ne demek?

Buna göre: Son 3 yıl içinde 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışılmışsa 180 gün işsizlik maaşı alınır. Son 3 yıl içinde 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışılmışsa 240 gün işsizlik maaşı alınır. Son 3 yıl içinde 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışılmışsa 300 gün işsizlik maaşı alınır.

2022 asgari ücret işsizlik maaşı ne kadar?

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2022 yılında asgari ücret 1.01.2022 – 30.06.2022 dönemi için brüt 5.004,00 TL, 1.07.2022–31.12.2022 dönemi için ise brüt 6.471,00 TL dir.

İşsizlik maaşı ne kadar 2022 kaç ay?

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.